RSS

5. การออกแบบ

13 ส.ค.

คำชี้แจง : นักเรียนศึกษาเรื่องการออกแบบจากนั้นตอบคำถามในตอนท้าย


การออกแบบ เป็นการแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์   ที่ถ่ายทอดหรือสร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อต้องการสร้างหรือผลิตชิ้นงานนั้น    โดยการร่างแบบหรือเขียนแบบออกมา
แล้วนำไปให้ช่างทำการอ่านแบบและสร้างชิ้นงาน   การอ่านแบบเป็นการศึกษาถึง
รูปร่างลักษณะรายละเอียดของชิ้นงาน เพื่อต้องการทราบถึงความสัมพันธ์และวัสดุ
ตลอดจนงบประมาณราคา และเวลาที่ต้องใช้ในการสร้างชิ้นงาน

การออกแบบ  มีหลักที่ต้องนำมาพิจารณาในการออกแบบ ดังต่อไปนี้
1. รูปร่าง (Shape) หมายถึง เค้าโครงที่ยังขาดรายละเอียด เป็นเพียงรูปคร่าว ๆ
ที่แสดงขนาด สัดส่วน และมักนิยมทำเป็นภาพ 2 มิติ

2. รูปทรง (Form) เป็นการเพิ่มรายละเอียดของรูปร่าง ทำให้มีมิติมากขึ้นมีแสง เงา
ส่วนสูง กว้าง ยาว ลึก การออกแบบต้องให้ได้รูปทรงที่ดี

3. ขนาดและสัดส่วน (Size And Propertion)  การออกแบบต้องมีขนาด ซึ่งขึ้นอยู่
กับความต้องการ เช่น อรงเท้าต้องมีเบอร์หลาย ๆ ขนาด  การออกแบบที่ดีต้อง
คำนึงถึงขนาดเพราะขนาดจะเป็นสัดส่วนกับการนำไปใช้งาน จึงต้องมีการศึกษา
ขนาดและสัดส่วนและธรรมชาติของมนุษย์

4. สีสันและความสวยงาม (Colour) สีสันจะช่วยให้ชิ้นงานงานดูสวยงาม มีผลด้าน
ความรู้สึก และช่วยให้ชิ้นงานมีความคงทน

5. ประโยชน์ใช้สอย (Use) การออกแบบนั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับประโยชน์
ใช้สอย  ชิ้นงานนั้นต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง และสอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งาน

6. ความประหยัด (Economize) การออกแบบที่ดีต้องสามารถสร้างชิ้นงานได้โดยใช้
ต้นทุนน้อยที่สุด  ต้องประหยัดไม่ใช้งบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

7. มีคุณค่า (Worthy) การออกแบบต้องเน้นที่การเพิ่มคุณค่า  โดยการออกบบบที่มีราย
ละเอียดเพิ่มผลงาน  มีความประณีต  เรียบร้อ โดยเป็นการประเมินโดยรวมว่ามีคุณค่า
ไม่ใช่การตีราคา

8. การเลือกใช้วัสดุ (Material) ต้องให้มีความเหมาะสมกับงาน ควรเป็นวัสดุที่หาได้ใน
ท้องถิ่น หาง่ายในท้องตลาด  มีมากพอ หาได้ง่าย ราคาถูก มีความแข็งแรง ทนทาน

9. กระบวนการหรือขั้นตอน (Process) การออกแบบที่ดีจะต้องทำให้ชิ้นงานในสร้างได้
ง่าย  ขั้นตอนไม่ซับซ้อน  และขั้นตอนในการสร้างน้อย เพราะจำทำให้เกิดการประหยัด
ในด้านต่าง ๆ ได้ดี

การออกแบบ-เขียนแบบ
การเขียนแบบและการอ่านแบบเป็นสิ่งคู่กันที่จะต้องนำไปใช้ในการผลิตชิ้นงานนั้น
ซึ่งการเขียนแบบนั้นก็เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อสามารถนำไป
สร้างเป็นชิ้นงานได้ การออกแบบและเขียนแบบนั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่อง
ต่อไปนี้บ้างพอสมควร

  • เครื่องมือเขียนแบบเบื้องต้น
  • เส้นที่ใช้ในงานเขียนแบบ
  • สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ
  • การเขียนภาพในงานเขียนแบบ
Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 13, 2011 in งานช่าง ม.2

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: