RSS

2.ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง(ตอนที่ 1)

12 ส.ค.

ให้นักเรียนศึกษาต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามในช่วงท้าย

ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน  ความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง
เพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าผู้ปฏิบัติงานสามารถบรรลุผลในการทำงานแต่ตัวเองได้
รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานในครั้งนั้น ฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงต้องรู้จักวิธี
ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ  ตลอดจนสามารถปฐมพยาบาลเบื่องต้นได้

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายจาการทำงาน พอจะสรุปได้ 4 ประการคือ
1. เกิดจากบุคคล
เช่นการแต่งกายไม่รัดกุม แต่งกายไม่เหมาะสม ใส่เครื่องประดับ ผมยาว ปล่อยชายเสื้อ
ไม่สวมรองเท้า  ร่างกายไม่สบาย  สุขภาพไม่แข็งแรง หรือขาดความรู้และ     ประสบการณ์
ในการทำงาน  ขาดความรอบคอบ  ประมาทเลินเล่อ  ขาดการวางแผนในการทำงาน  หรือ
วางแผนแล้วไม่ทำงานตามแผนที่วางไว้  หรือไม่รู้จักประมาณตนเอง เป็นต้น

2. เกิดจากเครื่องมือ  และวัสดุต่าง ๆ
เช่น  ใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ชำรุด  หรือเริ่มชำรุด  ใช้เครื่องมือผิดประเภท  ใช้เครื่องมือผิด
วิธี  ไม่มีการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือก่อนนำมาใช้  ใช้แล้วไม่มีการบำรุงรักษาหรือ
เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย เป็นต้น

3.  เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
เช่น  สถานที่ปฏิบัติงานรกรุงรัง  ไม่สะอาด  แสงสว่างไม่เพียงพอ  อากาศไม่เพียงพอ  เกะกะ
ไม่เป็นระเบียบ  หรือพื้นที่การทำงานคับแคบเกินไป

4.  เกิดจากการจัดระบบงานที่ไม่เหมาะสม
เช่น  ขาดการวางแผนในการปฏิบัติงาน  หรือวางแผนการทำงานที่ไม่เหมาะสม  ไม่รอบคอบ
ทำงานผิดขั้นตอน   หรือการไม่ประสานการทำงานของระบบงาน เป็นต้น

ฉะนั้นแล้วผู้ปฏิบัติงานจึงควรเรียนรู้แนวทางเพื่อปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย  ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1.    ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือทุกครั้งก่อนใช้งาน
2.    ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ทุครั้งเช่น  ถุงมือ  รองเท้ายาง  แว่นตานิรภัย หรือหมวกนิรภัย
3.    เมื่อต้องทำงานเกี่ยวกับการเจาะหรือตัด ควรใช้เครื่องมือจับยึดชิ้นงานให้แน่หนา
4.    การทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องตัดวงจรไฟฟ้าก่อน และสวมเครื่องป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าทุกครั้ง
5.    การใช้เครื่องมือที่มีความคม  ต้องระมัดระวังตนเองและคนรอบข้างและห้ามพกใส่กระเป๋าเสื้อหรือ
กางเกง
6.    ควรใช้พัดลมเป่าอากาศเมื่อต้องปฏิบัติงานในที่อับ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
7.    ควรศึกษาวิธีการใช้งาน  การเก็บ และการบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรก่อนใช้เสมอ
8.     เมื่อจะทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องจักร ต้องมั่นใจว่าหยุดการทำงานแล้ว
9.     ตรวจสอบพื้นที่การทำงานทั้งก่อนและหลังการทำงานทุกครั้ง
10.   เก็บและแยกเครื่องมือเป็นประเภทไว้ เพื่อสะดวกในการใช้งานในครั้งต่อ ๆ ไป

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  โดยเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว


Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 12, 2011 in งานช่าง ม.2

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: